WELKOM op de website van REDstack BV!

Medewerkers en aandeelhouders van REDstack BV hebben een ambitie: het tot ontwikkeling brengen van de wereldwijd aanwezige mogelijkheden van Blue Energy.

Blue Energy: elektriciteit die gewonnen wordt uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. En dat op heel duurzame wijze, zonder CO2 uitstoot, 24 uur per dag en zonder vervuiling.

Na een periode van laboratoriumonderzoek, waar de techniek zich bewees, heeft REDstack nu een proefinstallatie gebouwd op de Afsluitdijk. Deze proefinstallatie is wereldwijd de allereerste installatie, waar de RED technologie Blue Energy in een meerjarig onderzoek- en testprogramma in een praktijksituatie wordt gebracht.
In deze proefinstallatie wordt de gehele keten van elektriciteitsproductie met de RED technologie met echt zout en echt zoet oppervlaktewater onderzocht.

REDstack is een hoog-innovatief bedrijf met ca. 14 medewerkers en onderzoekt naast RED ook andere technologieën om Blue Energy te winnen.

Klik op Openingsfilm op de film te bekijken die ten behoeve van de officiële ingebruikname is gemaakt.

banner2

Logo Kansen voor West