Stage (HBO of WO), sept 2017 – jan 2017 (5 maanden)

De bereiding van drinkwater uit zeewater wordt steeds belangrijker. Tot nu toe speelt reverse osmosis (RO) een dominante rol in de desalinatie, doch het energieverbruik is nog steeds 2 à 3 maal hoger is dan theoretisch mogelijk zou kunnen zijn. Het bedrijf REDstack BV participeert in een Europees project (REvivED) dat als doel heeft dit energie-verbruik aanzienlijk te reduceren door de inzet van electrodialyse (ED) in combinatie met reverse electrodialysis (RED).

REDstack BV heeft een grote expertise op het gebied van RED en is sedert een jaar ook actief op het gebied van ED. Tot nu toe zijn de ED-experimenten voornamelijk in het laboratorium uitgevoerd in relatief kleinere stacks. De volgende stap zal zijn een opschaling tot een grotere eenheid die gevoed wordt met echt zeewater. Deze eenheid wordt mogelijk uitgevoerd in een multi-stage uitvoering. Een tweede aspect is de combinatie van ED met RED om een efficiëntere productie te krijgen. De experimenten zullen voornamelijk uitgevoerd worden op onze testlocatie op de Afsluitdijk.

Van de stagiair wordt een basale kennis verwacht van elektrochemie en ruime kennis van data-acquisitie en date verwerking in Matlab (of een vergelijkbaar software pakket). Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij een actieve rol speelt in de opzet en uitvoering van de experimenten en de ontwikkeling van testprotocollen.
Verder is het gezien de locatie een pre dat de stagiair beschikt over rijbewijs B en een eigen auto.

Gevraagd
Stagiair WO of projectstage HBO (proceskunde, chemische technologie, werktuigbouwkunde, milieutechnologie of een vergelijkbare opleiding).        

Plaats
Sneek en in een later stadium de Breezanddijk (Afsluitdijk)

Periode
Sept. 2017 – jan 2017

Informatie
J.Veerman@redstack.nl

 • nieuws

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Het herfstvakantiespektakel had dit jaar als thema WETTER, water ondersteboven

 • nieuws

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zi

 • nieuws

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum. Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum.

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum.

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum en de start van het onderzoek omgevingseffecten van Blue Energy.

 • nieuws

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016 BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen