• Energie uit water
 • Energie uit water

Energie uit water

Uit de menging van 1 m3 rivierwater met 1 m3 zeewater kan theoretisch 0,5 kilowattuur elektriciteit gewonnen worden. De energiedichtheid van deze ‘brandstof’ is beduidend minder dan van fossiele brandstoffen als steenkool of aardolie. Daar staat tegenover dat er zeer grote hoeveelheden water beschikbaar zijn. De uitstroom van alle rivieren in de wereld samen bedraagt 1,13 miljoen m3 per seconde. Dit levert een theoretisch potentiaal op van 2 TW (1 terawatt = miljoen megawatt). Dit is praktisch gelijk aan de tegenwoordige hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. In theorie zouden dus alle huidige fossiele en nucleaire elektriciteitscentrales vervangen kunnen worden door RED-centrales. De praktijk is natuurlijk wel veel weerbarstiger. Allereerst is het rendement niet 100% en bovendien is niet elke riviermond geschikt als locatie voor deze vorm van energiewinning. En op de plaatsen die wel in aanmerking zouden komen moet er bovendien rekening gehouden worden met milieu, scheepvaart en infrastructuur.
In plaats van de wereld – met al haar beperkingen – als startpunt te nemen is het zeer wel mogelijk te beginnen met veelbelovende locaties voor de toepassing van RED. Dat zijn afgelegen plaatsen die geen aansluiting hebben op het elektriciteitsnet maar waar wel zoet en zout water voorhandig zijn. Voorbeelden zijn de uitgestrekte gebieden in Newfoundland, de kustgebieden in het verre oosten van Rusland aan de Japanse Zee en talrijke eilanden in Oceanië.

 • nieuws

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

 • nieuws

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Het herfstvakantiespektakel had dit jaar als thema WETTER, water ondersteboven

 • nieuws

  Blue Energy for H2!

  Een revolutionaire methode om direct groen H2, zonder enige CO2-productie en met een zeer lage impact op het milieu

 • nieuws

  Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack afgerond

  Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack afgerond Afgelopen week is het project Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack succesvol afgerond. Er is een prototype rack gebouwd, wat qua prestaties de gestelde doelen ruimschoots heeft gehaald. Hiermee zetten