• Energie uit water
 • Energie uit water

Energie uit water

Uit de menging van 1 m3 rivierwater met 1 m3 zeewater kan theoretisch 0,5 kilowattuur elektriciteit gewonnen worden. De energiedichtheid van deze ‘brandstof’ is beduidend minder dan van fossiele brandstoffen als steenkool of aardolie. Daar staat tegenover dat er zeer grote hoeveelheden water beschikbaar zijn. De uitstroom van alle rivieren in de wereld samen bedraagt 1,13 miljoen m3 per seconde. Dit levert een theoretisch potentiaal op van 2 TW (1 terawatt = miljoen megawatt). Dit is praktisch gelijk aan de tegenwoordige hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. In theorie zouden dus alle huidige fossiele en nucleaire elektriciteitscentrales vervangen kunnen worden door RED-centrales. De praktijk is natuurlijk wel veel weerbarstiger. Allereerst is het rendement niet 100% en bovendien is niet elke riviermond geschikt als locatie voor deze vorm van energiewinning. En op de plaatsen die wel in aanmerking zouden komen moet er bovendien rekening gehouden worden met milieu, scheepvaart en infrastructuur.
In plaats van de wereld – met al haar beperkingen – als startpunt te nemen is het zeer wel mogelijk te beginnen met veelbelovende locaties voor de toepassing van RED. Dat zijn afgelegen plaatsen die geen aansluiting hebben op het elektriciteitsnet maar waar wel zoet en zout water voorhandig zijn. Voorbeelden zijn de uitgestrekte gebieden in Newfoundland, de kustgebieden in het verre oosten van Rusland aan de Japanse Zee en talrijke eilanden in Oceanië.

 • nieuws

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum. Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum.

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum.

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum en de start van het onderzoek omgevingseffecten van Blue Energy.

 • nieuws

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zi

 • nieuws

  REDstack: Nationaal Icoon 2016 REDstack: Nationaal Icoon 2016

  REDstack: Nationaal Icoon 2016

  De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.

 • nieuws

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016 BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen