• Waarom RED?
 • Waarom RED?

Waarom RED?

Fossiele brandstoffen – steenkool, aardolie en aardgas – zijn tegenwoordig de belangrijkste energiebronnen. Deze brandstoffen hebben twee belangrijke nadelen: er is maar een beperkte hoeveelheid en bij de verbranding ontstaat het broeikasgas CO2. Omdat de gemakkelijk te winnen voorraden langzamerhand uitgeput raken, is men op zoek naar nieuwe bronnen. De producten daarvan kennen wij als schaliegas, teerzandolie en bruinkool. De exploitatie van deze nieuwe bronnen gaat echter gepaard met een steeds grotere aanslag op het milieu, op de natuur en op de leefomgeving. Daarnaast vormt het ontstane CO2 een wellicht nog grotere bedreiging. Het koolzuurgas vormt een isolerende deken om de aarde wat resulteert in opwarming van de atmosfeer met als gevolg een verandering van klimaat en een stijging van de zeewaterspiegel. Op den duur (over meer dan duizend jaar) zal de hoeveelheid koolzuurgas zelfs een probleem kunnen gaan worden voor de volksgezondheid. Een derde punt ten nadele van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het opwekken van elektriciteit is dat slechts de helft van de beschikbare energie omgezet wordt in elektriciteit; de andere helft komt vrij als warmte. Warmteafvoer vindt plaats in koeltorens of door opwarmen van rivier- of zeewater met de daaraan verbonden ecologische gevolgen.

RED heeft geen van deze genoemde nadelen. Allereerst zullen er nog rivieren blijven stromen zolang de zon nog zal schijnen (5 miljard jaar volgens de astronomen). We spreken dan van renewable energy (hernieuwbare energie). Ten tweede is het enige ‘reactieproduct’ dat bij RED gevormd wordt brak water. Dit schone reactieproduct wordt naar de zee (terug) gevoerd, maar dat water bestaat uit de helft uit zeewater dat al uit diezelfde zee kwam en uit zoet water dat anders ook al naar zee gestroomd was. Dan het punt van de thermische verontreiniging. Dat is natuurkundig gezien erg interessant voor RED. Normale uitstroom van een rivier in zee leidt niet tot enig warmte-effect, aangenomen dat rivier en zee dezelfde temperatuur hebben. Mengen is dus energieloos. Weten we nu elektrische energie te onttrekken aan het mengproces, dan moet die energie ergens vandaan komen. In dit geval kan dat alleen door afkoeling van het mengsel. Het effect is echter klein, minder dan 0,1 graad Celsius. In ieder geval is er zeker geen sprake van thermische verontreiniging. 

 • nieuws

  REDstack: Nationaal Icoon 2016 REDstack: Nationaal Icoon 2016

  REDstack: Nationaal Icoon 2016

  De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.

 • nieuws

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

 • nieuws

  REvivED Water webinar 1st of July

  In this webinar we present the results of the EU REvivED project, focused on the pilot for ED on the Afsluitdijk (the Netherlands) built by project partner REDstack.

 • nieuws

  Koning stelde proefinstallatie Blue Energy officieel in gebruik Koning stelde proefinstallatie Blue Energy officieel in gebruik

  Koning stelde proefinstallatie Blue Energy officieel in gebruik

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander stelde op woensdagmiddag 26 november 2014 de Blue Energy proefinstallatie op de Afsluitdijk officieel in gebruik. Hij deed dat door de toevoerkranen van het zoute Waddenzee water en het zoete IJsselmeerwater te open