• Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

20 april 2017

Blue Energy is energie die overal ter wereld kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. Bijvoorbeeld met zoet water dat in de zoute zee uitstroomt, maar ook uit waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën. Het bedrijf REDstack past dit concept samen met FujiFilm al toe op de Afsluitdijk. Recent heeft het Nederlandse kabinet Blue Energy met de trefwoorden “grote bijdrage aan transitie naar duurzame energievoorziening” alsook “groot export – en werkgelegenheidspotentieel” tot Nationaal Icoon benoemd.


“De ligging van Katwijk aan de uitwatering van de Oude Rijn is een gunstige plaats voor een demo centrale”, zo geeft Rik Siebers, directeur van REDstack, aan. “Bij het gemaal wordt het zoete boezemwater, de zoute Noordzee in gepompt. Dit maakt deze plek erg geschikt voor een demo-pilot van Blue Energy”.


Voor Rijnland is het een interessant project om aan deel te nemen. Rijnland is altijd op zoek naar manieren om energie te besparen, terug te winnen en op een duurzame manier te produceren. De ambitie op een duurzaam energiebeleid is groot; de waterschappen willen in 2025 minstens 40% van het eigen energieverbruik zelf produceren. Hoewel Blue Energy nog niet uitontwikkeld is, is dit project een unieke kans voor een grotere energietransitie. “Wanneer deze technologie zich verder ontwikkelt, zijn alle delta’s waar zoet- en zout water elkaar ontmoeten plaatsen waar je energie kunt opwekken. Deze innovatie biedt wereldwijd kansen om energie te winnen uit water. Niet alleen hier bij Katwijk, maar ook elders”, zo geeft hoogheemraad Jeroen Haan aan. “Als het goed gaat werken, hebben we een prachtige duurzame en innovatieve energiebron uit water!”


Blue Energy is ook iets wat goed past in het beleid van de medeondertekenaars van deze deal, de gemeenten Katwijk, Noordwijk en de Provincie Zuid-Holland.

Wethouder Jacco Knape van de gemeente Katwijk: “Een Blue Energy centrale kan door het innovatieve en duurzame karakter in combinatie met de bijzondere locatie een uitgelezen kans zijn om bij te dragen aan de toeristische recreatieve aantrekkelijkheid van dit gebied”.


“Het komende jaar nemen we de haalbaarheid van een mogelijke demo-pilot in Katwijk verder onder de loep. Dat doen we door het uitwerken van een business case waarbij we kijken naar kosten en baten. Daarbij wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden. De RED-techniek wordt verder ontwikkeld en tot slot zoeken we de optimale plek”, aldus gedeputeerde Han Weber.


Rik Siebers van REDstack voegt hier nog aan toe:
“Prachtig dat deze partijen de mogelijkheden voor een demo-pilot Blue Energy nader gaan onderzoeken. Het versterkt de ontwikkeling en voegt zo weer een dimensie toe aan de technische ontwikkelingen van Blue Energy in de proefinstallatie op de Afsluitdijk in Friesland. Deze beide locaties en alle betrokken partijen versterken elkaar in de realisatie van door ieder gewenste duurzaamheidsdoelen”.

 • nieuws

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum. Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum.

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum.

  Officiële opening van het tijdelijk informatiecentrum en de start van het onderzoek omgevingseffecten van Blue Energy.

 • nieuws

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016 BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen

 • nieuws

  REDstack: Nationaal Icoon 2016 REDstack: Nationaal Icoon 2016

  REDstack: Nationaal Icoon 2016

  De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.

 • nieuws

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zi