Blue Energy

REDstack werkt aan de ontwikkeling en opschaling van de opwekking van energie uit verschillen in zoutgehalte, vaak aangeduid met SGP (salinity gradient power). Deze energievorm - ook wel Blue Energy genaamd - is overigens niet nieuw. De eerste beschrijving dateert uit 1954, door Pattle in het tijdschrift Nature.
De basis van SGP is vastgelegd in de wetten van de thermodynamica. Deze zeggen dat een systeem streeft naar minimale energie en naar maximale entropie. Het streven naar minimale energie zien we in de normale wereld als appelen die van de boom naar beneden vallen. Entropie wordt wel aangeduid als ‘wanorde’: deeltjes hebben de neiging om zich over een zo groot mogelijk volume te verspreiden. Op zichzelf komt er bij gewone menging van zoet en zout water nauwelijks warmte vrij; het is vooral de entropie die sterk toeneemt. De zoutdeeltjes van zeewater zijn te vergelijken met een gas dat onder een druk van 25 bar (atmosfeer) opgesloten is. Het zout, met de kracht van gas, wil expanderen en daaruit is elektrische energie op te wekken, maar dat vergt technische voorzieningen.

Om deze zoutexpansie te kunnen benutten voor energiewinning, zal dit mengproces gecontroleerd plaats dienen te vinden. Hiervoor zijn in principe twee mogelijkheden beschikbaar. De eerste optie is tussen zout en zoet een membraan aan te brengen dat alleen water doorlaat en zout blokkeert. Menging kan nu alleen plaats vinden door watertransport van zoet naar zout. Op deze wijze krijgt het ‘zoutgas ‘ook meer ruimte om te expanderen. Dit verschijnsel wordt osmose genoemd. Hierbij kan een druk ontstaan in het zoutwatercompartiment van 25 bar. Het volume van het zoute water neemt toe en er kan een turbine mee aangedreven worden. Deze techniek wordt PRO genoemd (pressure retarded osmosis, druk vertraagde osmose).

De tweede optie is membranen te gebruiken die alleen de geladen zoutdeeltjes (ionen) doorlaten. Dit is de methode die Pattle al zestig jaar geleden in zijn essentie beschreef. Dat is ook de techniek die op de Afsluitdijk toegepast wordt. 

 • nieuws

  22 - 26 June - 2020 | EU Sustainable Energy Week

  23 June Programme EUSEW-INES.Salinity Gradient Power, the EU Green Deal & Recovery-

 • nieuws

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

 • nieuws

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22 Vanwege het Coronavirus is dit event afgelast.

 • nieuws

  Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack afgerond

  Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack afgerond Afgelopen week is het project Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack succesvol afgerond. Er is een prototype rack gebouwd, wat qua prestaties de gestelde doelen ruimschoots heeft gehaald. Hiermee zetten