Blue Energy

REDstack werkt aan de ontwikkeling en opschaling van de opwekking van energie uit verschillen in zoutgehalte, vaak aangeduid met SGP (salinity gradient power). Deze energievorm - ook wel Blue Energy genaamd - is overigens niet nieuw. De eerste beschrijving dateert uit 1954, door Pattle in het tijdschrift Nature.
De basis van SGP is vastgelegd in de wetten van de thermodynamica. Deze zeggen dat een systeem streeft naar minimale energie en naar maximale entropie. Het streven naar minimale energie zien we in de normale wereld als appelen die van de boom naar beneden vallen. Entropie wordt wel aangeduid als ‘wanorde’: deeltjes hebben de neiging om zich over een zo groot mogelijk volume te verspreiden. Op zichzelf komt er bij gewone menging van zoet en zout water nauwelijks warmte vrij; het is vooral de entropie die sterk toeneemt. De zoutdeeltjes van zeewater zijn te vergelijken met een gas dat onder een druk van 25 bar (atmosfeer) opgesloten is. Het zout, met de kracht van gas, wil expanderen en daaruit is elektrische energie op te wekken, maar dat vergt technische voorzieningen.

Om deze zoutexpansie te kunnen benutten voor energiewinning, zal dit mengproces gecontroleerd plaats dienen te vinden. Hiervoor zijn in principe twee mogelijkheden beschikbaar. De eerste optie is tussen zout en zoet een membraan aan te brengen dat alleen water doorlaat en zout blokkeert. Menging kan nu alleen plaats vinden door watertransport van zoet naar zout. Op deze wijze krijgt het ‘zoutgas ‘ook meer ruimte om te expanderen. Dit verschijnsel wordt osmose genoemd. Hierbij kan een druk ontstaan in het zoutwatercompartiment van 25 bar. Het volume van het zoute water neemt toe en er kan een turbine mee aangedreven worden. Deze techniek wordt PRO genoemd (pressure retarded osmosis, druk vertraagde osmose).

De tweede optie is membranen te gebruiken die alleen de geladen zoutdeeltjes (ionen) doorlaten. Dit is de methode die Pattle al zestig jaar geleden in zijn essentie beschreef. Dat is ook de techniek die op de Afsluitdijk toegepast wordt. 

 • nieuws

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Het herfstvakantiespektakel had dit jaar als thema WETTER, water ondersteboven

 • nieuws

  Blue Energy for H2!

  Een revolutionaire methode om direct groen H2, zonder enige CO2-productie en met een zeer lage impact op het milieu

 • nieuws

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016 BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen

 • nieuws

  REDstack: Nationaal Icoon 2016 REDstack: Nationaal Icoon 2016

  REDstack: Nationaal Icoon 2016

  De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.