De meerwaarde van RED

Ten opzichte van andere energiebronnen heeft RED een aantal specifieke voordelen.

 1. RED is onuitputtelijk (duurzaam) en milieuvriendelijk. Zolang er rivieren in zee uitmonden zal deze techniek toegepast kunnen worden. Er zijn geen bijproducten, geen CO2 productie (geen fossiele verbranding) en er vindt geen opwarming van het oppervlaktewater plaats.
 2. RED kan zowel klein- als grootschalig toegepast worden. Veel technologische processen kennen een schaalfactor die grootschalige inzet veel meer rendabel maakt. De verwachting is echter dat de schaal bij RED minder een rol gaat spelen. Dat betekent dat het gebruik van RED op afgelegen plaatsen voor kleine gemeenschappen een reële optie kan zijn.
 3. RED is onafhankelijk van wind of zonneschijn. RED is alleen afhankelijk van de variaties in het debiet van de rivier die doorgaans redelijk voorspelbaar zijn. Een RED-installatie kan echter ontworpen worden op een minimumdebiet of op een debiet dat voor 95% van de tijd beschikbaar is.
 4. RED kan indien een spaarbekken als het IJsselmeer aanwezig is, ingezet worden op tijden van de grootste vraag. Gedurende de rusturen wordt dan ‘brandstof’ gespaard. Voor het IJsselmeer wordt dat pas interessant als praktisch al het binnenkomende water door de RED-installatie benut wordt. Sparen heeft dan wel een stijging van het IJsselmeerwater van 4 cm per etmaal als gevolg. Een dag/nacht systeem is dus goed mogelijk.
 5. RED kan gebruikt worden bij energie-opslagsystemen. Is er een overschot aan elektrisch vermogen dan kunnen de RED-eenheden omgekeerd gebruikt worden om waterstromen te produceren met hoog en laag zoutgehalte. Tijdens piekuren wordt de installatie weer gebruikt om energie op te wekken.
 6. RED geeft in een aantal toepassingen ecologische meerwaarde. Daarbij moet gedacht worden aan de verdunning van het concentraat dat ontstaat bij installaties voor de ontzouting van zeewater. Bij het spuien van water bij de Lorentz- en Stevinsluizen in de Afsluitdijk doet zich iets soortgelijks voor. Gedurende korte tijd (van ca. 2 uur voor tot 2 uur na laag water) kan er gespuid worden. Een enorme hoeveelheid zoet water neemt dan bezit van een groot deel van de omgeving die eerst zout was. Veel zeedieren zijn slecht bestand tegen de daardoor veroorzaakte osmotische shock.
 7. RED vervult ook een pompfunctie. Door de stijging van de zeewaterspiegel zal afvoer van water uit het IJsselmeer naar zee moeilijker worden. Er wordt al gedacht aan het inzetten van gemalen. Bij toepassing in de Afsluitdijk wordt een deel van de opgewekte energie gebruikt om het water uit het IJsselmeer via de installatie naar zee te verpompen. Een RED installatie kan dus een combinatie van elektriciteitscentrale en gemaal worden. 
 • nieuws

  Blue Energy Demo Katwijk - Intentieverklaring niet verlengd

  Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben op 25 januari besloten de intentieverklaring voor het realiseren van een Blue Energy centrale niet te verlengen.

 • nieuws

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22 Vanwege het Coronavirus is dit event afgelast.

 • nieuws

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

  Interview Pieter Hack in Transparancy house AbuDhabi january 2020

 • nieuws

  REDstack: Nationaal Icoon 2016 REDstack: Nationaal Icoon 2016

  REDstack: Nationaal Icoon 2016

  De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.