Producten van REDstack

In Breezanddijk op de Afsluitdijk is REDstack momenteel alle procesvariabelen en componenten aan het uittesten voor een RED elektriciteitscentrale. De locatie stelt zware eisen aan het ontwerp:

 • De Waddenzee is een belangrijk natuurgebied. Er zijn dan ook uiterst strenge milieueisen. De normale bedrijfsvoering (waaronder begrepen periodieke schoonmaak) wordt dus bepaald door een streng protocol.
 • Het water uit de Waddenzee is biologisch erg rijk. Daarnaast bevat het veel zwevende slibdeeltjes. Dus moet het water gezuiverd worden voordat het door de stacks geleid kan worden. Dit gebeurt bij REDstack met grote trommelzeven. Het filtratieproces moet in nauwe overeenstemming zijn met de eisen die aan de stack gesteld worden. Bij REDstack is veel expertise aanwezig op dit gebied. 


Wat aanvankelijk als ‘lastig’ betiteld werd, heeft echter ook veel pluspunten. REDstack ontwikkelt een robuuste en schone installatie. De verwachting is dat het product (de installatie) ook elders in de wereld toegepast kan worden zonder al te grote aanpassingen.

De proefinstallatie op de Afsluitdijk bestaat ui de volgende onderdelen: 

 1. De aanvoer van zout en zoet water en de afvoer van brakwater, de inlaatpompen – en filters, de buizen en de leidingbrug.
 2. Voorzuivering. Zowel het zoete als het zoute water worden gefilterd in een trommelzeef. Maaswijdte en spoelregime zijn nauwkeurig afgestemd op de eisen die de stacks stellen
 3. De stacks. Deze zijn ontworpen en gepatenteerd door REDstack. Ze werken volgens stromingsprincipes, waardoor de membranen optimaal gebruikt kunnen worden.
 4. De convertors. Deze zetten de gelijkstroom van de stacks om in wisselstroom en voeren deze terug aan het elektriciteitsnet. Dit is het uiteindelijke product van de pilot van REDstack.
 5. De regeleenheid. Het meet- en regelsysteem is speciaal voor REDstack ontworpen en is daarmee uniek in de wereld. 


Producten die die REDstack op termijn kan leveren zijn:

 1. Expertise op totaalpakket (de punten 1 t/m 5 zoals hierboven aangegeven) of onderdelen daarvan.
 2. Stacks die specifiek ontworpen zijn voor de gebruiker.
 3. REDstack heeft een portefeuille met veel aan RED gerelateerde patenten. REDstack zoekt samenwerking met bedrijven om deze patenten te valoriseren.
 • nieuws

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

  Het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zi

 • nieuws

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Natuurmuseum | Wetter | BLUE ENERGY

  Het herfstvakantiespektakel had dit jaar als thema WETTER, water ondersteboven

 • nieuws

  Blue Energy for H2!

  Een revolutionaire methode om direct groen H2, zonder enige CO2-productie en met een zeer lage impact op het milieu

 • nieuws

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016 BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  BLUE ENERGY | Dag van de Duurzaamheid 2016

  De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016. Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen