Producten van REDstack

In Breezanddijk op de Afsluitdijk is REDstack momenteel alle procesvariabelen en componenten aan het uittesten voor een RED elektriciteitscentrale. De locatie stelt zware eisen aan het ontwerp:

 • De Waddenzee is een belangrijk natuurgebied. Er zijn dan ook uiterst strenge milieueisen. De normale bedrijfsvoering (waaronder begrepen periodieke schoonmaak) wordt dus bepaald door een streng protocol.
 • Het water uit de Waddenzee is biologisch erg rijk. Daarnaast bevat het veel zwevende slibdeeltjes. Dus moet het water gezuiverd worden voordat het door de stacks geleid kan worden. Dit gebeurt bij REDstack met grote trommelzeven. Het filtratieproces moet in nauwe overeenstemming zijn met de eisen die aan de stack gesteld worden. Bij REDstack is veel expertise aanwezig op dit gebied. 


Wat aanvankelijk als ‘lastig’ betiteld werd, heeft echter ook veel pluspunten. REDstack ontwikkelt een robuuste en schone installatie. De verwachting is dat het product (de installatie) ook elders in de wereld toegepast kan worden zonder al te grote aanpassingen.

De proefinstallatie op de Afsluitdijk bestaat ui de volgende onderdelen: 

 1. De aanvoer van zout en zoet water en de afvoer van brakwater, de inlaatpompen – en filters, de buizen en de leidingbrug.
 2. Voorzuivering. Zowel het zoete als het zoute water worden gefilterd in een trommelzeef. Maaswijdte en spoelregime zijn nauwkeurig afgestemd op de eisen die de stacks stellen
 3. De stacks. Deze zijn ontworpen en gepatenteerd door REDstack. Ze werken volgens stromingsprincipes, waardoor de membranen optimaal gebruikt kunnen worden.
 4. De convertors. Deze zetten de gelijkstroom van de stacks om in wisselstroom en voeren deze terug aan het elektriciteitsnet. Dit is het uiteindelijke product van de pilot van REDstack.
 5. De regeleenheid. Het meet- en regelsysteem is speciaal voor REDstack ontworpen en is daarmee uniek in de wereld. 


Producten die die REDstack op termijn kan leveren zijn:

 1. Expertise op totaalpakket (de punten 1 t/m 5 zoals hierboven aangegeven) of onderdelen daarvan.
 2. Stacks die specifiek ontworpen zijn voor de gebruiker.
 3. REDstack heeft een portefeuille met veel aan RED gerelateerde patenten. REDstack zoekt samenwerking met bedrijven om deze patenten te valoriseren.
 • nieuws

  Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack afgerond

  Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack afgerond Afgelopen week is het project Prototype ontwikkeling Blue Energy Rack succesvol afgerond. Er is een prototype rack gebouwd, wat qua prestaties de gestelde doelen ruimschoots heeft gehaald. Hiermee zetten

 • nieuws

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22 Vanwege het Coronavirus is dit event afgelast.

 • nieuws

  Blue Energy for H2!

  Een revolutionaire methode om direct groen H2, zonder enige CO2-productie en met een zeer lage impact op het milieu

 • nieuws

  22 - 26 June - 2020 | EU Sustainable Energy Week

  23 June Programme EUSEW-INES.Salinity Gradient Power, the EU Green Deal & Recovery-