Reverse ElectroDialysis (RED)

RED (Reverse ElectroDialysis, omgekeerde elektrodialyse) maakt gebruik van het feit dat zouten zijn opgebouwd uit ionen: positief en negatief geladen deeltjes. In zeewater zijn dat voornamelijk Na+ (het natrium-ion) en Cl- (het chloride-ion). En wanneer een zout opgelost is in water, komen deze ionen als losse deeltjes voor in het water. Bij RED worden nu twee type membranen gebruikt: membranen die uitsluitend positieve ionen doorlaten (CEM, Cation Exchange Membranes) en membranen die enkel negatieve ionen doorlaten (AEM, Anion Exchange Membranes).

Wanneer zout water tussen twee van zulke membranen doorstroomt (met aan de andere zijde van de membranen zoet water), dan zullen de ionen uit het zoute water naar het zoete water willen migreren. Echter door de toegepaste membranen, een CEM aan de ene zijde en een AEM aan de andere zijde, zullen de beide soorten ionen dus in tegenovergestelde richting migreren. Op die manier ontstaat een transport van positief geladen delen in de ene richting en negatief geladen delen in de andere richting. Zo ontstaat er dus een soort van batterij, een elektrochemische cel.

De hoeveelheid elektrische energie die in principe beschikbaar is, wordt bepaald door het verschil in zoutgehalte tussen de beide water soorten, en de temperatuur van het water. Het werkelijk opgewekte vermogen is afhankelijk van een aantal technische zaken zoals de selectiviteit van de toegepaste membranen en de weerstand van de elektrochemische cel. De selectiviteit is de mate waarin een membraan in staat is om slechts één ion soort door te laten. En de weerstand beschrijft de hinder die de ionen ondervinden onderweg van het zoute water naar het zoete water.

Klik hier voor een film.

Deze film is gemaakt door Wetsus (Centre of Excellence for Sustainable Water Technology) and REDStack

 • nieuws

  Blue Energy for H2!

  Een revolutionaire methode om direct groen H2, zonder enige CO2-productie en met een zeer lage impact op het milieu

 • nieuws

  22 - 26 June - 2020 | EU Sustainable Energy Week

  23 June Programme EUSEW-INES.Salinity Gradient Power, the EU Green Deal & Recovery-

 • nieuws

  REDstack: Nationaal Icoon 2016 REDstack: Nationaal Icoon 2016

  REDstack: Nationaal Icoon 2016

  De drie winnaars werden door minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.

 • nieuws

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22

  CANCELLED - PUBLIC EVENT REvivED Water April 22 Vanwege het Coronavirus is dit event afgelast.